2004

Ο πόλεμος της Τροίας και οι περιπέτειες του Οδυσσέα, διασκευή των ομηρικών επών που είχε δημοσιευτεί σε συνέχειες στη Βραδυνή το 1951, με σχέδια Αλέκου Φασιανού.