1998

Η «Βιβλιοθήκη» της Ελευθεροτυπίας αφιερώνει σελίδες της στον Καραγάτση, σε επιμέλεια Ι. Βιβιλάκη και Β.Κ. Καλαμαρά.