1988

Επανακυκλοφορεί, 34 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση και την απόσυρσή του, Ο Θάνατος κι ο Θόδωρος.