1986

Πεθαίνει η σύζυγός του, Νίκη Καραγάτση, της οποίας το ζωγραφικό έργο θα κυκλοφορήσει σε λεύκωμα το 1997.