1964

Κυκλοφορεί το ημιτελές του μυθιστόρημα Το 10, το οποίο καθαρόγραψε και δακτυλογράφησε η Νίκη Καραγάτση με τη βοήθεια του Βασίλη Βασιλικού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τμήμα του πρώτου από τα τέσσερα μέρη που επρόκειτο να έχει, στην τελική του μορφή, το έργο. «Αυτό το ατελείωτο μυθιστόρημα πρέπει να το δούμε ως μέρος της προσπάθειας του συγγραφέα όχι να κρατηθεί στη ζωή ή από τη ζωή, δηλαδή ως μέρος της θεραπείας που ακολουθούσε μετά τη σοβαρή καρδιακή προσβολή, αλλά ως μέσο αντιπαράθεσης με την αρρώστια, αντιπαράθεση που τελικά πήρε το χαρακτήρα και τη σημασία μιας έμμεσης και σαγηνευτικής προσπάθειας για αυτοκτονία», θα γράψει ο Βαγγέλης Αθανασόπουλος.