1962

Κυκλοφορεί Ο κοτζάμπασης του Καστρόπυργου στην Ελβετία, σε μετάφραση Νέστορα Ξύδη (Der Vogt von Kastropyrgos, Manesse Verlag, Zurich 1962). Στο αγγλικό περιοδικό Odyssey Review δημοσιεύεται  η νουβέλα «Autumn Storm» (Το μπουρίνι), σε μετάφραση Abbott Rick.