1952

Αρχίζει να εργάζεται στη διαφημιστική εταιρεία ΑΔΕΛ. Η Ιστορία των Ελλήνων, εκλαϊκευτικό έργο που εκφράζει το πάθος του για την Ιστορία. «Θέλησα να δώσω στα παιδιά των Ελλήνων μια γενική σύνθεση της ιστορίας των. Απλά, και στη δημοτική. Αυτό είναι η Ιστορία των Ελλήνων». Τον Φεβρουάριο προδημοσιεύονται  στη Νέα Εστία δύο κεφάλαια της Μεγάλης χίμαιρας.