1950

Το νερό της βροχής (διηγήματα). Επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από πρόσκληση του State Department.