1949

Τα στερνά του Μίχαλου. Πολεμικός ανταποκριτής στον Γράμμο και στο Βίτσι. Ταξιδεύει στην Αγγλία, προσκεκλημένος από το Βρετανικό Συμβούλιο. Με δημοσιογραφική αποστολή ταξιδεύει επίσης στη Γαλλία, την Τουρκία και την Αίγυπτο.